1   Por. Sobór Watykański I: DS 3015.

2   Sobór Watykański II, konst. Dei verbum, 2.

3   Por. Ef 1, 4-5.

4   Sobór Watykański II, konst. Dei verbum, 2.

5   Św. Ireneusz, Adversus haereses, III, 20, 2; por. na przykład III, 17,1; IV, 12, 4; IV. 21, 3.

6   Sobór Watykański II, konst. Dei verbum, 3.

7   Sobór Watykański II, konst. Dei verbum, 3.

8   Mszał Rzymski, IV Modlitwa eucharystyczna.

9   Por. Rdz 9, 9.

10   Por. Rdz 10, 20-31.

11   por. Dz 17, 26-27.

12   Por. Pwt 4,19; Pwt 32, 8 LXX.

13   Por. Mdr 10, 5.

14   Jednak z powodu grzechu

15   Por. Rdz 1, 18-25.

16   Por. Łk 21, 24.

17   Por. Rdz 14, 18.

18   Por. Hbr 7, 3.

19   Por. Ga 3, 8.

20   Por. Rdz. 11, 28.

21   Por. J 11, 52; 10, 16.

22   Por. Rz 11, 17-18. 24.

23   Por. Sobór Watykański II, konst. Dei verbum, 3.

24   Por. Wj 19, 6.

25   Mszał Rzymski, Wielki Piątek: Modlitwa powszechna VI.

26   Por. Iz 2, 2-4.

27   Por. Jr 31, 31-34; Hbr 10, 16.

28   Por. Ez 36.

29   Por. Iz 49, 5-6; 53,11.

30   Por. So 2, 3.

31   Por. Łk 1, 38.

32   Sobór Watykański II, konst. Dei verbum, 2.

33   Św. Jan od Krzyża, Subida del monte Carmelo, II, 22; por. Liturgia Godzin, I, Godzina czytań z poniedziałku drugiego tygodnia Adwentu.

34   Sobór Watykański II, konst. Dei verbum,4.

35   Por. Rdz 3,15

36   Por. Rdz 9,16

37   Por. J 14, 6.

38   Sobór Watykański II, konst. Dei verbum, 7.

39   Sobór Watykański II, konst. Dei verbum, 7.

40   Tamże.

41   Tamże.

42   Tamże, 8.

43   Sobór Watykański II, konst. Dei verbum, 8

44   Sobór Watykański II, konst. Dei verbum, 8.

45   Sobór Watykański II, konst. Dei verbum, 8

46   Sobór Watykański II, konst. Dei verbum, 9.

47   Sobór Watykański II, konst. Dei verbum, 9.

48   Por. 1 Tm 6, 20; 2 Tm 1,12-14.

49   Sobór Watykański II, konst. Dei verbum, 10.

50   Sobór Watykański II, konst. Dei verbum, 10.

51   Sobór Watykański II, konst. Dei verbum, 10.

52   Por. Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 20.

53   Por. J 8, 31-32.

54   Por. Sobór Watykański I: DS 3016: Inexus mysteriorum/I; Sobór Watykański II, konst. ILumen gentium/I, 25.

55   Por. Sobór Watykański II, dekret Unitatis redintegratio, 11.

56   Por. 1 J 2, 20. 27.

57   Por. J 16,13.

58   Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 12.

59   Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 12.

60   Sobór Watykański II, konst. Dei verbum, 8.

61   Sobór Watykański II, konst. Gaudium et spes, 62; por. 44; konst. Dei verbum, 23, 24; dekret Unitatis redintegratio, 4.

62   Por. Sobór Watykański II, konst. Dei verbum, 8.

63   Św. Grzegorz Wielki, Homilia in Ezechielem, 1, 7, 8: PL 76, 843 D.

64   Sobór Watykański II, konst. Dei verbum, 8.

65   Sobór Watykański II, konst. Dei verbum, 10.

66   Sobór Watykański II, konst. Dei verbum, 10.I

67   Sobór Watykański II, konst. Dei verbum, 8.I

68   Sobór Watykański II, konst. Dei verbum, 13.

69   Por. Hbr 1, 1-3.

70   Św. Augustyn, Enarratio in Psalmos, 103, 4,1.

71   Por. Sobór Watykański II, konst. Dei verbum, 21.

72   Por. tamże, 24.

73   Por. 1 Tes 2, 13.

74   Sobór Watykański II, konst. Dei verbum, 21.

75   Sobór Watykański II, konst. Dei verbum, 11.

76   Sobór Watykański II, konst. Dei verbum, 11.

77   Sobór Watykański II, konst. Dei verbum, 11.

78   Św. Bernard z Clairvaux, Homilia super missus est, 4, 11: PL 183, 86 B.

79   Por. Sobór Watykański II, konst. Dei verbum, 12.

80   Por. Sobór Watykański II, konst. Dei verbum, 12.

81   Sobór Watykański II, konst. Dei verbum, 12.

82   Por. Sobór Watykański II, konst. Dei verbum, 12.

83   Por. Łk 24, 25-27. 44-46.

84   Por. Ps 22, 15.

85   Św. Tomasz z Akwinu, Expositio in Psalmos, 21, 11.

86   Orygenes, Homiliae in Leviticum, 5, 5.

87   Por. Rz 12, 6.

88   Św. Tomasz z Akwinu, Summa theologiae, I, 1, 10 ad 1.

89   Por. 1 Kor 10, 2.

90   Por. Hbr 3-4,11.

91   Por. Ap 21,1-22, 5.

92   Sobór Watykański II, konst. Dei verbum, 12.

93   Św. Augustyn, Contra epistulam Manichaei quam vocant fundamenti, 5, 6: PL 42, 176.

94   Por. Sobór Watykański II, konst. Dei verbum, 8.

95   Por. Decretum Damasi: DS 179; Sobór Florencki: DS 1334-1336; Sobór Trydencki: DS 1501-1504.

96   Por. Sobór Watykański II, konst. Dei verbum, 14.

97   Sobór Watykański II, konst. Dei verbum, 15.

98   Sobór Watykański II, konst. Dei verbum, 17.

99   Por. Sobór Watykański II, konst. Dei verbum, 20.

100   Sobór Watykański II, konst. Dei verbum, 18.

101   Sobór Watykański II, konst. Dei verbum, 19.

102   Św. Cezaria Młodsza, Do św. Rychildy i Radegondy: SCh 345, 480.

103   Św. Teresa od Dzieciątka Jezus, Rękopisy autobiograficzne, A 83v.

104   por. 1 Kor 10, 6. 11; Hbr 10, 1; 1 P 3, 21.

105   por. Mk 12, 29-31.

106   por. 1 Kor 5, 6-8;10,1-11.

107   Św. Augustyn, Quaestiones in Heptateuchum, 2, 73: PL 34, 623; por. Sobór Watykański II, konst. Dei verbum, 16.

108   Sobór Watykański II, konst. Dei verbum, 21.

109   Sobór Watykański II, konst. Dei verbum, 22.

110   Sobór Watykański II, konst. Dei verbum, 24.

111   Sobór Watykański II, konst. Dei verbum, 25.

112   Hugo od Świętego Wiktora, De arca Noe, 2, 8: PL 176, 642 CI

113   por. Sobór Watykański II, konst. Dei verbum, 24.I

114   Por. tamże, 11.

115   Orygenes, Homiliae in Exodum, 4, 5.I

116   Sobór Watykański II, konst. Dei verbum, 21I

117   por. Iz 50, 4.I