1   Sobór Watykański II, konst. Dei verbum, 2.

2   Por. Sobór Watykański II, konst. Dei verbum, 5.

3   Por. Rz 1, 5; 16, 26.

4   Por. Rdz 12, 1-4.

5   Por. Rdz 23, 4.

6   Por. Hbr 11, 17.

7   Por. Rdz 15, 6.

8   Por. Rdz 15, 5.

9   Por. Rdz 18, 14.

10   Por. Łk 1, 48.

11   Por. Łk 2, 35.

12   Por. Jr 17, 5-6; Ps 40, 5; 146, 3-4.

13   Por. Mk 1, 11.

14   Por. Mk 9, 7.

15   Por. Mt 11, 27.

16   Por. Mt 11, 27.

17   Sobór Watykański II, konst. Dei verbum, 5.

18   Sobór Watykański I: DS 3008.

19   Św. Tomasz z Akwinu, Summa theologiae, II-II, 2, 9; por. Sobór Watykański I: DS 3010

20   Sobór Watykański I: DS 3009.

21   Por. Mk 16, 20; Hbr 2, 4.

22   Sobór Watykański I: DS 3008-3010.

23   Św. Tomasz z Akwinu, Summa theologiae, II-II, 171, 5, ad 3.

24   J. H. Newman, Apologia pro vita sua.

25   Św. Anzelm, Proslogion, proem.: PL 153, 225 A.

26   Sobór Watykański II, konst. Dei verbum, 5.

27   Św. Augustyn, Sermones, 43, 7, 9: PL 38, 258.

28   Sobór Watykański I: DS 3017.

29   Sobór Watykański II, konst. Gaudium et spes, 36.

30   Sobór Watykański II, dekl. Dignitatis humanae, 10; por. KPK, kan. 748, § 2.

31   Sobór Watykański II, dekl. Dignitatis humanae, 11.

32   Sobór Watykański II, dekl. Dignitatis humanae, 11.

33   Por. Mk 16, 16; J 3, 36; 6, 40 i in.

34   Sobór Watykański I: DS 3012; por. Sobór Trydencki: DS 1532.

35   Por. Mk 9, 24; Łk 17, 5; 22, 32.

36   Por. Jk 2,14-26.

37   Por. Rz 15, 13.

38   Św. Bazyli Wielki, Liber de Spiritu Sancto, 15, 36: PG 32, 132; por. św. Tomasz z Akwinu, Summa theologiae, II-II, 4, 1.

39   Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 58.

40   Jan Paweł II, enc. Redemptoris Mater, 18.

41   Symbol Apostolski.

42   Symbol Nicejsko-Konstantynopolitański (w oryginale greckim)

43   Faustus z Riez, De Spiritu Suncto, 1, 2: CSEL 21, 104.

44   Św. Tomasz z Akwinu, Summa theologiae, II-II,1, 2, ad 2.

45   Por. Ef 4, 4-6.

46   Św. Ireneusz, Adversus haereses, I, 10, 1-2.

47   Św. Ireneusz, Adversus haereses, I, 10, 1-2.

48   Św. Ireneusz, Adversus haereses, V, 20, 1.

49   Św. Ireneusz, Adversus haereses, III, 24, 1.

50   Św. Cyprian, De catholicae unitate Ecclesiae: PL 4, 503 A.I

51   Paweł VI, Wyznanie wiary Ludu Bożego, 20.I

52   Św. Tomasz z Akwinu, Compendium theologiae, I, 2.I