1   Por. Rz 10 9; 1 Kor 15, 3-5.

2   Św. Cyryl Jerozolimski, Catecheses illuminandorum, 5, 12: PG 33, 521-524.

3   Katechizm Rzymski, l, 1, 3.

4   Św. Ireneusz, Demonstratio apostolica, 100.

5   Katechizm Rzymski, 1, 1, 4.

6   Por. św. Ambroży, Explanatio Symboli, 8: PL 17, 1158 D.

7   Por. DS 1-64.

8   Por. DS 75-76.

9   DS 525-541.

10   DS 800-802.

11   DS 851-861.

12   DS 1862-1870.

13   Por. DS 71-72.

14   Św. Ambroży, Explanatio Symboli. 7: PL 17, 1158 D.

15   Św. Ambroży, Explanatio Symboli, 7: PL 17, 1155 C.