1   Paweł VI Przemówienie na zakończenie Soboru Powszechnego Watykańskiego II (8 grudnia 1965): AAS 58 (1966) 7-8.

2   Paweł VI Przemówienie na zakończenie Soboru Powszechnego Watykańskiego II (8 grudnia 1965): AAS 58 (1966) 7-8.

3   Jan Paweł II, Przemówienie (25 stycznia 1985): "L'Osservatore Romano", 27 stycznia 1985.

4   Nadzwyczajne Zgromadzenie Synodu Biskupów (1985), Relacja końcowa, II B a 4.

5   Jan Paweł II Przemówienie na zakończenie Synodu Nadzwyczajnego (7 grudnia 1985): AAS 78 (1986) 435.