1   Por. Sobór Watykański II, konst. Sacrosanctum Concilium, 6; konst. Lumen gentium, 2.

2   Por. J 13, 1; 17, 1.

3   Sobór Watykański II, konst. Sacrosanctum Concilium, 6.

4   Por. J 20, 21-23.

5   Sobór Watykański II, konst. Sacrosanctum Concilium, 7.

6   Sobór Watykański II, konst. Sacrosanctum Concilium, 7.

7   Sobór Watykański II, konst. Sacrosanctum Concilium, 8; por. konst. Lumen gentium, 50.

8   Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 2.

9   Por. Sobór Watykański II, konst. Dei verbum, 14-16.

10   Por. Łk 24, 13-49.

11   Por. 2 Kor 3, 14-16.

12   Por. 1 P 3, 21.

13   Por. 1 Kor 10, 1-6.

14   Por. J 14, 26.

15   Sobór Watykański II, konst. Sacrosanctum Concilium, 24.

16   Sobór Watykański II, dekret Presbyterorum ordinis, 4.

17   Sobór Watykański II, konst. Dei verbum, 2.

18   Św. Jan Damasceński, De fide orthodoxa, 4, 13: PG 94,1142 A i 1145 A.

19   Por. Ef 1, 14; 2 Kor 1, 22.

20   Por. J 15,1-17; Ga 5, 22.

21   Por. 1 J 1, 3-7.

22   Por. Sobór Watykański II, konst. Sacrosanctum Concilium, 6.

23   Por. Sobór Lyoński II: DS 860; Sobór Florencki: DS 1310; Sobór Trydencki: DS 1601.

24   Sobór Trydencki: DS 1600-1601.

25   Św. Leon Wielki, Sermones, 74, 2: PL 54, 398 A.

26   Por. Łk 5,17; 6, 19; 8, 46.

27   Por. Mt 13, 52; 1 Kor 4, 1.

28   Św. Augustyn, De civitate Dei, 22, 17; por. św. Tomasz z Akwinu, Summa theologiae, III, 64, 2, ad 3.

29   Pius XII, enc. Mystici Corporis.

30   Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 11.

31   Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 11.

32   Por. Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 10.

33   Por. J 20, 21-23; Łk 24, 47; Mt 28, 18-20.

34   Sobór Trydencki: DS 1609.

35   Sobór Watykański II, dekret Presbyterorum ordinis, 4.

36   Sobór Watykański II, konst. Sacrosanctum Concilium, 59.

37   Prosper z Akwitanii, Epistula, 217: PL 45, 1031.

38   Por. Sobór Watykański II, konst. Dei verbum, 8.

39   Por. Sobór Watykański II, dekret Unitatis redintegratio, 2 i 15.

40   Por. Sobór Trydencki: DS 1605 i 1606.

41   Por. Sobór Trydencki: DS 1608.

42   Św. Tomasz z Akwinu, Summa theologiae, III, 68, 8.

43   Por. Sobór Trydencki: DS 1604.

44   Por. 2 P 1, 4.

45   Św. Tomasz z Akwinu, Summa theologiae, III, 60, 3.