1   Por. Iz 6, 1; Ez 1, 26-28.

2   Por. J 1, 29.

3   Por. Hbr 4, 14-15; 10, 19-21.

4   Liturgia św. Jana Chryzostoma, Anafora.

5   Por. J 4, 10-14; Ap 21, 6.

6   Por. Ap 4-5; Iz 6, 2-3.

7   Por. Ap 7, 1-8; 14, 1.

8   Por. Ap 12.

9   Por. Ap 21, 9.

10   Sobór Watykański II, konst. Sacrosanctum Concilium, 26.

11   Sobór Watykański II, konst. Sacrosanctum Concilium, 27.

12   Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 10.

13   Por. Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 10; 34; dekret Presbyterorum ordinis, 2.

14   Por. 1 P 2, 4-5.

15   Sobór Watykański II, konst. Sacrosanctum Concilium, 14.

16   Por. Sobór Watykański II, dekret Presbyterorum ordinis, 2 i 15.

17   Sobór Watykański II, konst. Sacrosanctum Concilium, 29.

18   Sobór Watykański II, konst. Sacrosanctum Concilium, 28.

19   Por. Mdr 13,1; Rz 1,19-20; Dz 14,17.

20   Por. Łk 8,10.

21   Por. J 9, 6; Mk 7, 33-35; 8, 22-25.

22   Por. Łk 9, 31; 22, 7-20.

23   Sobór Watykański II, konst. Sacrosanctum Concilium, 112.

24   Por. Kol 3, 16-17.

25   Por. św. Augustyn, Enarratio in Psalmos, 72, 1.

26   Sobór Watykański II, konst. Sacrosanctum Concilium, 112.

27   Por. Sobór Watykański II, konst. Sacrosanctum Concilium, 112.

28   Św. Augustyn, Confessiones IX, 6 14.

29   Por. Sobór Watykański II, konst. Sacrosanctum Concilium, 119.

30   Sobór Watykański II, konst. Sacrosanctum Concilium, 118.

31   Sobór Watykański II, konst. Sacrosanctum Concilium, 121.

32   Św. Jan Damasceński, De sacris imaginibus orationes, 1, 16: PG 96, 1245 A.

33   Sobór Nicejski II (787): COD 111.

34   Por. Rz 8, 29; 1 J 3, 2.

35   Sobór Nicejski II: DS 600.

36   Św. Jan Damasceński, De sacris imaginibus orationes, 1, 27: PG 94, 1268 B.

37   Sobór Watykański II, konst. Sacrosanctum Concilium, 102.

38   Por. Mt 6, 11.

39   Por. Hbr 3, 7-4, 11; Ps 95, 7.

40   Św. Hipolit, De paschate, 1-2.

41   Sobór Watykański II, konst. Sacrosanctum Concilium, 106.

42   liturgia bizantyjska.

43   Por. J 21, 12; Łk 24, 30.

44   Św. Hieronim, In die dominica Paschae homilia: CCL 78, 550, 52.

45   Sobór Watykański II, konst. Sacrosanctum Concilium, 106.

46   Fanqith, Oficjum syryjskie z Antiochii, T. 6, część letnia, s. 193 b.

47   Por. Łk 4,19.

48   Św. Atanazy, Epistula festivalis, 329: PG 26, 1366 A.

49   Sobór Watykański II, konst. Sacrosanctum Concilium, 103.

50   Sobór Watykański II, konst. Sacrosanctum Concilium, 104; por. 108 i 111.

51   Por. Sobór Watykański II, konst. Sacrosanctum Concilium, 83-101.

52   Sobór Watykański II, konst. Sacrosanctum Concilium, 84.

53   Sobór Watykański II, konst. Sacrosanctum Concilium, 98.

54   Sobór Watykański II, konst. Sacrosanctum Concilium, 84.

55   Sobór Watykański II, konst. Sacrosanctum Concilium, 83.

56   Por. Sobór Watykański II, konst. Sacrosanctum Concilium, 86; 96; dekret Presbyterorum ordinis, 5.

57   Por. Sobór Watykański II, konst. Sacrosanctum Concilium, 98.

58   Sobór Watykański II, konst. Sacrosanctum Concilium, 100.

59   Sobór Watykański II, konst. Sacrosanctum Concilium, 90.

60   Por. Sobór Watykański II, dekl. Dignitatis humanae, 4.

61   Sobór Watykański II, dekret Presbyterorum ordinis, 5; konst. Sacrosanctum Concilium, 122-127.

62   Por. Sobór Watykański II, konst. Sacrosanctum Concilium, 7.

63   Por. Hbr 13,10.

64   Por. Ogólne wprowadzenie do Mszału Rzymskiego, 259.

65   Paweł VI, enc. Mysterium fidei.

66   Por. Sobór Watykański II, konst. Sacrosanctum Concilium, 128.

67   Ogólne wprowadzenie do Mszału Rzymskiego, 271.

68   Ogólne wprowadzenie do Mszału Rzymskiego, 272.

69   Sobór Watykański II, konst. Sacrosanctum Concilium, 106.

70   Sobór Watykański II, konst. Sacrosanctum Concilium, 102.

71   Por. Paweł VI, adhort. apost. Evangelii nuntiandi, 63-64.

72   Por. 2 Tm 1,14.

73   Por. Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 23; dekret Unitatis redintegratio, 4.

74   Sobór Watykański II, konst. Sacrosanctum Concilium, 4.

75   Por. Sobór Watykański II, konst. Sacrosanctum Concilium, 37-40.

76   Por. Jan Paweł II adhort. apost. Catechesi tradendae, 53.

77   Jan Paweł II, list apost. Vicesimus quintus annus, 16; por. Sobór Watykański II, konst. Sacrosanctum Concilium, 21.

78   Jan Paweł II, list apost. Vicesimus quintus annus, 16.