1   Por. Mk 2,1-12.

2   Sobór Watykañski II, konst. Lumen gentium, 11.

3   Por. Mk 1,15.

4   Por. £k 15, 18.

5   Obrzêd pokuty, Formu³a rozgrzeszenia.

6   Por. Sobór Trydencki: DS 1515.

7   Por. Sobór Trydencki: DS 1545; Sobór Watykañski II, konst. Lumen gentium, 40.

8   Por. Dz 2, 38.

9   Sobór Watykañski II, konst. Lumen gentium, 8.

10   Por. J 6, 44; 12, 32.

11   Por. 1 J 4, 10.

12   Por. J 21, 15-17.

13   ¦w. Ambro¿y, Epistulae, 41, 12: PL 16,1116 B.

14   Por. Jl 2, 12-13; Iz 1, 16-17; Mt 6, 1-6. 16-18.

15   Por. Sobór Trydencki: DS 1676-1678; 1705; Katechizm Rzymski, 2, 5, 4.

16   Por. Ez 36, 26-27.

17   Por. J 19, 37; Za 12, 10.

18   ¦w. Klemens Rzymski, Epistula ad Corinthios, 7, 4.

19   Por. J 15, 26.

20   Por. Dz 2, 36-38; por. Jan Pawe³ II, enc. Dominum et Vivificantem, 27-48.

21   Por. Tb 12, 8; Mt 6, 1-18.

22   Por. Jk 5, 20.

23   Por. Am 5, 24; Iz I, 17.

24   Por. £k 9, 23.

25   Sobór Trydencki: DS 1638.

26   Por. Sobór Watykañski II, konst. Sacrosanctum Concilium, 109-110; KPK, kan. 1249-1253; KKKW, kan. 880-883.

27   Por. Sobór Watykañski II, konst. Lumen gentium, 11.

28   Por. Mk 2, 7.

29   Por. J 20, 21-23.

30   Por. £k 15.

31   Por. £k 19, 9.

32   Sobór Watykañski II, konst. Lumen gentium, 22.

33   Tertulian, De paenitentia, 4, 2; por. Sobór Trydencki: DS 1542.

34   Katechizm Rzymski, 2, 5, 21; por. Sobór Trydencki: DS 1673.

35   Sobór Trydencki: DS 1676.

36   Por. Sobór Trydencki: DS 1677.

37   Por. Sobór Trydencki: DS 1678; 1705.

38   Por. Rz 12-15; 1 Kor 12-13; Ga 5; Ef 4-6.

39   Por. Wj 20, 17; Mt 5, 28.

40   Sobór Trydencki: DS 1680.

41   ¦w. Hieronim, Commentarii in Ecclesiastem, 10, 11: PL 23, 1096. Sobór Trydencki: DS 1680.

42   KPK, kan. 989; por. Sobór Trydencki: DS 1683; 1708.

43   Por. Sobór Trydencki: DS 1647; 1661.

44   Por. KPK, kan. 916; KKKW, kan. 711.

45   Por. KPK, kan. 914.

46   Por. Sobór Trydencki: DS 1680; KPK, kan. 988, § 2.

47   Por. £k 6, 36.

48   ¦w. Augustyn, In evangelium Johannis tractatus, 12, 13.

49   Por. Sobór Trydencki: DS 1712.

50   Por. Rz 3, 25; 1 J 2, 1-2.

51   Por. Sobór Trydencki: DS 1690.

52   Sobór Trydencki: DS 1691.

53   Por. J 20, 23; 2 Kor 5, 18.

54   Sobór Watykañski II, konst. Lumen gentium, 26.

55   Por. KPK, kan. 844; 967-969; 972; KKKW, kan. 722, § 3-4.

56   Por. KPK, kan. 1331; 1354-1357; KKKW, kan. 1431; 1434; 1420.

57   Por. KPK, kan. 976; KKKW, kan. 725.

58   Por. KPK, kan. 986; KKKW, kan. 735; Sobór Watykañski II, dekret Presbyterorum ordinis, 13.

59   Por. Sobór Watykañski II, dekret Presbyterorum ordinis, 13.

60   KPK, kan. 1388, § 1; KKKW, kan. 1456.

61   Katechizm Rzymski, 2, 5, 18.

62   Sobór Trydencki: DS 1674.

63   Por. £k 15, 32.

64   Por. 1 Kor 12, 26.

65   Por. Sobór Watykañski II, konst. Lumen gentium, 48-50.

66   Jan Pawe³ II, adhort. apost. Reconciliatio et paenitentia, 31.

67   Por. 1 Kor 5, 11; Ga 5, 19-21; Ap 22,15.

68   Pawe³ VI, konst. apost. Indulgentiarum doctrina, normy 1-3.

69   Por. Sobór Trydencki: DS 1712-1713; 1820.

70   Por. Ef 4, 24.

71   Pawe³ VI, konst. apost. Indulgentiarum doctrina, 5.

72   Pawe³ VI, konst. apost. Indulgentiarum doctrina, 5.

73   Pawe³ VI, konst. apost. Indulgentiarum doctrina, 5.

74   Pawe³ VI, konst. apost. Indulgentiarum doctrina, 5.

75   Por. Pawe³ VI, konst. apost. Indulgentiarum doctrina, 8; Sobór Trydencki: DS 1835.

76   Por. Sobór Watykañski II, konst. Sacrosanctum Concilium, 26-27.

77   Por. KPK, kan. 962, § 1.

78   Por. KPK, kan. 961, § 2.

79   Por. KPK, kan. 961, § 1.

80   Obrzêdy pokuty, 31.

81   Por. Mk 2, 17.

82   Sobór Watykañski II, konst. Lumen gentium, 11.

83   Por. Ps 38.

84   Por. Ps 6, 3; Iz 38.

85   Por. Ps 38, 5; 39, 9. 12.

86   Por. Ps 32, 5; 107, 20; Mk 2, 5-12.

87   Por. Iz 53, 11.

88   Por. Iz 33, 24.

89   Por. Mt 4, 24.

90   Por. Mk 2, 5-12.

91   Por. Mk 2, 17.

92   Por. Mk 5, 34. 36; 9, 23.

93   Por. Mk 7, 32-36; 8, 22-25.

94   Por. J 9, 6n.

95   Por. Mk 1, 41; 3, 10; 6, 56.

96   Por. Iz 53, 4.

97   Por. Iz 53, 4-6.

98   Por. Mt 10, 38.

99   Por. Dz 9, 34;14, 3.

100   Por. Mt 1, 21; Dz 4,12.

101   Por. 1 Kor 12, 9. 28. 30.

102   Por. J 6, 54-58.

103   Por. 1 Kor 11, 30.

104   Por. Innocenty I, list Si instituta ecclesiastica: DS 216; Sobór Florencki: DS 1324-1325; Sobór Trydencki: DS 1695-1696; 1716-1717.

105   Por. Mk 6, 13.

106   Por. Jk 5, 14-15; Sobór Trydencki: DS 1695.

107   Por. Sobór Trydencki: DS 1696.

108   Por. Sobór Watykañski II, konst. Sacrosanctum Concilium, 73.

109   Pawe³ VI, konst. apost. Sacram unctionem infirmorum; por. KPK, kan. 847, § 1.

110   Sobór Watykañski II konst. Sacrosanctum Concilium, 73; por. KPK, kan. 1004, § 1; 1005; 1007; KKKW, kan. 738.

111   Por. Sobór Trydencki: DS 1697; 1719; KPK, kan. 1003; KKKW, kan. 739, 1.

112   Por. Sobór Watykañski II, konst. Sacrosanctum Concilium, 27.

113   Por. Jk 5, 15.

114   Por. Hbr 2, 15.

115   Por. Sobór Florencki: DS 1325.

116   Por. Sobór Trydencki: DS 1717.

117   Sobór Watykañski II, konst. Lumen gentium, 11.

118   In exitu vitae constituti: Sobór Trydencki: DS 1698.

119   In exitu vitae constituti: Sobór Trydencki: DS 1698.

120   Por. Sobór Trydencki: DS 1694.

121   Por. J 13,1.