1   Por. Sobór Watykański II, konst. Gaudium et spes, 24.

2   Por. Sobór Watykański II, konst. Gaudium et spes, 25.

3   Por. Łk 19, 13. 15.

4   Sobór Watykański II, konst. Gaudium et spes, 25.

5   Jan XXIII, enc. Mater et magistra, 60.

6   Por. Sobór Watykański II, konst. Gaudium et spes, 25; Jan Paweł II, enc. Centesimus annus, 12.

7   Jan Paweł II, enc. Centesimus annus, 48; por. Pius XI, enc. Quadragesimo anno.

8   Jan Paweł II, enc. Centesimus annus, 36.

9   Jan XXIII, enc. Pacem in terris, 35.

10   Por. Jan Paweł II, enc. Centesimus annus, 41.

11   Pius XII, Przemówienie (1 czerwca 1941).

12   Por. Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 36.

13   Jan Paweł II, enc. Centesimus annus, 25.

14   Sobór Watykański II, konst. Gaudium et spes, 25.

15   Por. Jan Paweł II, enc. Centesimus annus, 5.

16   Jan XXIII, enc. Pacem in terris, 46.

17   Por. Leon XIII, enc. Immortale Dei; enc. Diuturnum illud.

18   Por. 1 P 2, 13-17.

19   Por. 1 Tm 2, 1-2.

20   Klemens Rzymski, Epistula ad Corinthios, 61, 1-2.

21   Sobór Watykański II, konst. Gaudium et spes, 74.

22   Sobór Watykański II, konst. Gaudium et spes, 74.

23   Św. Tomasz z Akwinu, Summa theologiae, I-II, 93, 3, ad 2.

24   Jan XXIII, enc. Pacem in terris, 51.

25   Jan Paweł II, enc. Centesimus annus, 44.

26   List przypisywany Barnabie, 4, 10.

27   Sobór Watykański II, konst. Gaudium et spes, 26; por. 74.

28   Sobór Watykański II, konst. Gaudium et spes, 26.

29   Por. Sobór Watykański II, konst. Gaudium et spes, 26.

30   Sobór Watykański II, konst. Gaudium et spes, 84.

31   Sobór Watykański II, konst. Gaudium et spes, 26.

32   Por. Jan Paweł II, enc. Centesimus annus, 43.

33   Sobór Watykański II, konst. Gaudium et spes, 31.

34   Por. Sobór Watykański II, konst. Gaudium et spes, 30.

35   Sobór Watykański II, konst. Gaudium et spes, 31.

36   Sobór Watykański II, konst. Gaudium et spes, 74.

37   Sobór Watykański II, konst. Gaudium et spes, 26.

38   Jan Paweł II, enc. Sollicitudo rei socialis, 47.

39   Por. Jan XXIII, enc. Pacem in terris, 65.

40   Sobór Watykański II, konst. Gaudium et spes, 27.

41   Por. Mt 5, 43-44.

42   Sobór Watykański II, konst. Gaudium et spes, 29.

43   Por. Sobór Watykański II, konst. Gaudium et spes, 29.

44   Por. Mt 25, 14-30; Łk 19, 11-27.

45   Św. Katarzyna ze Sieny, Dialogi, 1, 7.

46   Sobór Watykański II, konst. Gaudium et spes, 29.

47   Por. Jan Paweł II, enc. Sollicitudo rei socialis, 38-40; Jan Paweł II, enc. Centesimus annus, 10.

48   Pius XII, enc. Summi pontificatus.

49   Pius XII, Przemówienie (1 czerwca 1941).