1   Leon XIII, enc. Libertas praestantissimum, cyt. za: 鈍. Tomasz z Akwinu, Summa theologiae, I- II, 90, 1.

2   Tertulian, Adversus Marcionem, 2, 4.

3   Leon XIII, enc. Libertas praestantissimum.

4   Sob鏎 Watyka雟ki II, konst. Gaudium et spes, 89.

5   安. Augustyn, De Trinitate, 14, 15, 21.

6   安. Tomasz z Akwinu, Collationes in decem praeceptis, 1.

7   Cyceron, De republica, 3, 22, 33.

8   Por. Sob鏎 Watyka雟ki II, konst. Gaudium et spes, 10.

9   安. Augustyn, Confessiones, II, 4, 9.

10   Pius XII, enc. Humani generis: DS 3876.

11   安. Augustyn, Enarratio in Psalmos, 57, 1.

12   Por. Rz 7, 12.

13   Por. Rz 7, 14.

14   Por. Rz 7, 16.

15   Por. Ga 3, 24.

16   Por. Rz 7.

17   安. Ireneusz, Adversus haereses, IV, 15, 1.

18   安. Tomasz z Akwinu, Summa theologiae, I-II, 107, 1, ad 2.

19   Por. Jr 31, 31-34.

20   安. Augustyn, De sermone Domini in monte, 1,1: PL 34,1229-1231.

21   Por. Mt 5, 17-19.

22   Por. Mt 15,18-19.

23   Por. Mt 5, 48.

24   Por. Mt 5, 44.

25   Por. Mt 6, 1-6;16-18.

26   Mt 6, 9-13.

27   Por. Mt 7, 13-14.

28   Por. Mt 7, 21-27.

29   Por. π 6, 31.

30   Por. J 15,12.

31   Por. Rz 14; 1 Kor 5-10.

32   Por. Jk 1, 25; 2, 12.

33   Ga 4, 1-7. 21-31; Rz 8,15.

34   Por. 鈍. Tomasz z Akwinu, Summa theologiae, II-II, 184, 3.

35   安. Franciszek Salezy, Traktat o mi這軼i Bo瞠j, VIII, 6.

36   安. Tomasz z Akwinu, Summa theologiae, I-II, 90, 4.

37   Por. Rz 10, 4.

38   Sob鏎 Watyka雟ki II, konst. Lumen gentium, 42.

39   Por. Rz 6, 3-4.

40   Por. 1 Kor 12.

41   Por. J 15, 1-4.

42   安. Atanazy, Epistulae ad Serapionem, 1, 24: PG 26, 585 B.

43   Sob鏎 Trydencki: DS 1528.

44   Por. Sob鏎 Trydencki: DS 1529.

45   Sob鏎 Trydencki: DS 1525.

46   安. Augustyn, In Evangelium Johannis tractatus, 72, 3.

47   Por. J 1, 12-18.

48   Por. Rz 8, 14-17.

49   Por. 2 P 1, 3-4.

50   Por. J 17, 3.

51   Por. I Kor 2, 7-9.

52   Por. J 4, 14; 7, 38-39.

53   安. Augustyn, De gratia et libero arbitrio, 17: PL 44, 901.

54   安. Augustyn, De natura et gratia, 31: PL 44, 264.

55   安. Augustyn, Confessiones, XIII, 36, 51.

56   Por. Sob鏎 Watyka雟ki II, konst. Lumen gentium, 12.

57   Por. 1 Kor 12.

58   Por. Sob鏎 Trydencki: DS 1533-1534.

59   Joanna d'Arc, Actes du proc鋊.

60   Msza Rzymski, Prefacja o 鈍i皻ych, cytuje "Doktora 豉ski"; por. 鈍. Augustyn, Enarratio in Psalmos, 102, 7.

61   Sob鏎 Trydencki: DS 1546.

62   Por. Sob鏎 Trydencki: DS 1548.

63   安. Augustyn, Sermones, 298, 4-5: PL 38, 1367.

64   安. Teresa od Dzieci徠ka Jezus, Akt ofiarowania Si Mi這軼i mi這siernej.

65   Sob鏎 Watyka雟ki II, konst. Lumen gentium, 40.

66   Sob鏎 Watyka雟ki II, konst. Lumen gentium, 40.

67   Por. 2 Tm 4.

68   安. Grzegorz z Nyssy, Homiliae in Canticum, 8: PG 44, 941 C.

69   Por. Sob鏎 Trydencki: DS 1576.

70   Sob鏎 Watyka雟ki II, konst. Lumen gentium, 40.

71   安. Grzegorz z Nyssy, De vita Mosis: PG 44, 300 D.

72   Sob鏎 Watyka雟ki II, konst. Lumen gentium, 17.

73   KPK, kan. 747.

74   Sob鏎 Watyka雟ki II, konst. Lumen gentium, 25.

75   Por. Sob鏎 Watyka雟ki II, konst. Lumen gentium, 25.

76   Por. Kongregacja Nauki Wiary, dekl. Mysterium Ecclesiae, 3.

77   Por. Sob鏎 Watyka雟ki II, dekl. Dignitatis humanae, 14.

78   Por. KPK, kan. 213.

79   Por. 1 Kor 2,10-15.

80   Por. Rz 12, 8. 11.

81   Por. KPK, kan. 1246-1248; KKKW, kan. 881, I. 2. 4.

82   Por. KPK, kan. 989; KKKW, kan. 719.

83   Por. KPK, kan. 920; KKKW, kan. 708; 881, 3.

84   Por. KPK, kan. 1246; KKKW, kan. 881, 1. 4; 880, 3.

85   Por. KPK, kan. 1249-1251; KKKW, kan. 882.

86   Por. KPK, kan. 222.

87   Sob鏎 Watyka雟ki II, dekret Apostolicam actuositatem, 6.

88   Por. Ef 1, 22.

89   Por. Sob鏎 Watyka雟ki II, konst. Lumen gentium, 39.

90   Msza Rzymski, Prefacja o Jezusie Chrystusie, Kr鏊u Wszech鈍iata.