1   Por. Pwt 5,16.

2   Jan Paweł II, adbort. apost. Familiaris consortio, 21; por. Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 11.

3   Por. Ef 5, 21-6, 4; Kol 3,18-21; 1 P 3,1-7.

4   Sobór Watykański II, konst. Gaudium et spes, 52.

5   Por. Sobór Watykański II, konst. Gaudium et spes, 47.

6   Por. Sobór Watykański II, konst. Gaudium et spes, 52.

7   Por. Jan Paweł II, adhort. apost. Familiaris consortio, 46.

8   Por. Ef 3, 14.

9   Por. Prz 1, 8; Tb 4, 3-4.

10   Por. Wj 20, 12.

11   Por. Ef 6,1.

12   Por. Mk 7, 10-12.

13   Sobór Watykański II, dekl. Gravissimum educationis, 3.

14   Por. Jan Paweł II, adhort. apost. Familiaris consortio, 36.

15   Jan Paweł II, enc. Centesimus annus, 36.

16   Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 11; KPK, kan. 1246, § 1.

17   Por. Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 11.

18   Por. Sobór Watykański II, konst. Gaudium et spes, 48.

19   Por. Mt 18, 21-22; Łk 17, 4.

20   Por. Sobór Watykański II, dekl. Gravissimum educationis, 6.

21   Por. Mt 16, 25.

22   Por. Jan Paweł II, enc. Centesimus annus, 25.

23   Por. Rz 13,1-2.

24   List do Diogneta, 5, 5. 10; 6, 10

25   Sobór Watykański II, konst. Gaudium et spes, 74.

26   Por. Jan Paweł II, enc. Centesimus annus, 45; 46.

27   Sobór Watykański II, konst. Gaudium et spes, 76.

28   Sobór Watykański II, konst. Gaudium et spes, 76.

29   Sobór Watykański II, konst. Gaudium et spes, 46.

30   Kongregacja Nauki Wiary, instr. Donum vitae, Wstęp, 5.

31   Por. Rdz 4, 8-12.

32   Por. Kpł 17, 14.

33   Por. Mt 5, 22-39.

34   Por. Mt 5, 44.

35   Mt 26, 52.

36   Św. Tomasz z Akwinu, Summa theologiae, II-II, 64, 7.

37   Św. Tomasz z Akwinu, Summa theologiae, II-II, 64, 7.

38   Por. Łk 23, 40-43.

39   Por. Rdz 4, 10.

40   Por. Sobór Watykański II, konst. Gaudium et spes, 51.

41   Por. Am 8, 4-10.

42   Por. Kongregacja Nauki Wiary, instr. Donum vitae, I, 1.

43   Didache, 2, 2; por. Barnaba, Epistula, 19, 5; List do Diogneta, 5, 5; Tertulian, Apologeticus, 9.

44   Sobór Watykański II, konst. Gaudium et spes, 51.

45   KPK, kan. 1398.

46   KPK, kan. 1314.

47   Por. KPK, kan. 1323-1324.

48   Kongregacja Nauki Wiary, instr. Donum vitrae, III.

49   Kongregacja Nauki Wiary, instr. Donum vitrae, III.

50   Kongregacja Nauki Wiary, instr. Donum vitrae, I, 2.

51   Kongregacja Nauki Wiary, instr. Donum vitrae, I, 3.

52   Kongregacja Nauki Wiary, instr. Donum vitrae, I. 5.

53   Kongregacja Nauki Wiary, instr. Donum vitrae, I. 6.

54   Por. 1 Kor 8, 10-13.

55   Por. Mt 7, 15.

56   Pius XII, Przemówienie (1 czerwca 1941).

57   Por. Ef 6, 4; Kol 3, 21.

58   Por. Pius XI, enc. Casti connubii: DS 3722.

59   Por. Tb 1,16-18.

60   Por. KPK, kan. 1176, § 3.

61   Św. Tomasz z Akwinu, Summa theologiae, II-II, 158, 1, ad 3.

62   Św. Augustyn, De civitate Dei, 19,13.

63   Por. Iz 32, 17.

64   Por. Sobór Watykański II, konst. Gaudium et spes, 78.

65   Por. Kol 1, 20-22.

66   Por. Sobór Watykański II, konst. Gaudium et spes, 78.

67   Por. Sobór Watykański II, konst. Gaudium et spes, 81.

68   Sobór Watykański II, konst. Gaudium et spes, 79.

69   Por. Sobór Watykański II, konst. Gaudium et spes, 79.

70   Por. Sobór Watykański II, konst. Gaudium et spes, 79.

71   Sobór Watykański II, konst. Gaudium et spes, 79.

72   Sobór Watykański II, konst. Gaudium et spes, 80.

73   Por. Paweł VI, enc. Populorum progressio, 53.

74   Sobór Watykański II, konst. Gaudium et spes, 78

75   Sobór Watykański II, konst. Gaudium et spes, 27.

76   Sobór Watykański II, konst. Gaudium et spes, 81.

77   Jan Paweł II, adhort. apost. Familiaris consortio, 11.

78   Jan Paweł II, adhort. apost. Familiaris consortio, 22; por. Sobór Watykański II, konst. Gaudium et spes, 49.

79   Jan Paweł II, list apost. Mulieris dignitatem, 6.

80   Por. Rdz 4, 1-2. 25-26; 5,1.

81   Por. Mt 19, 6.

82   Por. Mt 5, 37.

83   Por. Syr 1, 22.

84   Sobór Watykański II, konst. Gaudium et spes,17.

85   Św. Augustyn, Confessiones, X, 29, 40.

86   Por. Tt 2,1-6.

87   Jan Paweł II, adhort. apost. Familiaris consortio, 34.

88   Sobór Watykański II, konst. Gaudium et spes, 25.

89   Por. Ga 5, 22.

90   Por. 1 J 3, 3.

91   Por. J 15, 15.

92   Kongregacja Nauki Wiary, dekl. Persona humana, 11.

93   Św. Ambroży, De viduis, 23: PL 153, 225 A.

94   Kongregacja Nauki Wiary, dekl. Persona humana, 9.

95   Por. 1 Kor 6, 15-20.

96   Por. Rdz 19,1-29; Rz 1, 24-27; I Kor 6, 9;1 Tm 1, 10.

97   Kongregacja Nauki Wiary, dekl. Persona humana, 8.

98   Jan Paweł II, adhort. apost. Familiaris consortio, 11.

99   Sobór Watykański II, konst. Gaudium et spes, 49.

100   Pius XII, Przemówienie (29 października 1951).

101   Sobór Watykański II, konst. Gaudium et spes, 48.

102   Por. KPK, kan. 1056.

103   Por. Mt 19,1-12;1 Kor 7,10-11.

104   Św. Jan Chryzostom, Homiliae in ad Ephesios, 20, 8: PG 62, 146-147.

105   Jan Paweł II, adhort. apost. Familiaris consortio, 30.

106   Paweł VI, enc. Humanae vitae, 11.

107   Paweł VI, enc. Humanae vitae, 12; por. Pius XI, enc. Casti connubii.

108   Por. Ef 3,14; Mt 23, 9.

109   Sobór Watykański II, konst. Gaudium et spes, 50.

110   Sobór Watykański II, konst. Gaudium et spes, 51.

111   Paweł VI, enc. Humanae vitae, 12.

112   Por. Paweł VI, enc. Humanae vitae, 16.

113   Paweł VI, enc. Humanae vitae, 14.

114   Jan Paweł II, adhort. apost. Familiaris consortio, 32.

115   Sobór Watykański II, konst. Gaudium et spes, 51.

116   Por. Paweł VI, enc. Humanae vitae, 23; enc. Populorum progressio, 37.

117   Par. Sobór Watykański II, konst. Gaudium et spes, 50.

118   Kongregacja Nauki Wiary, instr. Donum vitae, Wstęp, 2.

119   Kongregacja Nauki Wiary, instr. Donum vitae, II, 1.

120   Kongregacja Nauki Wiary, instr. Donum vitae, II, 5.

121   Kongregacja Nauki Wiary, instr. Donum vitae, II, 4.

122   Kongregacja Nauki Wiary, instr. Donum vitae, II, 8.

123   Por. Mt 5, 27-28.

124   Por. Mt 5, 32; 19, 6; Mk 10, 11; 1 Kor 6, 9-10.

125   Por. Oz 2, 7; Jr 5, 7; 13, 27.

126   Por. Mt 5, 31-32; 19, 3-9; Mk 10, 9; Łk 16, 18; 1 Kor 7, 10-11.

127   Por. Mt 19, 7-9.

128   KPK, kan. 1141.

129   Por. KPK, kan. 1151-1155.

130   Św. Bazyli, Moralia, reguła 73: PG 31, 849 D - 853 B.

131   Por. Jan Paweł II, adhort. apost. Familiaris consortio, 84.

132   Por. Jan Paweł II, adhort. apost. Familiaris consortio, 19; por. Sobór Watykański II, konst. Gaudium et spes, 47.

133   Por. Kpł 18, 7-20.

134   Kor 5, 1. 4-5.

135   Por. Jan Paweł II, adhort. apost. Familiaris consortio, 81.

136   Kongregacja Nauki Wiary, dekl. Persona humana, 7.

137   Por. Jan Paweł II, adhort. apost. Familiaris consortio, 80.

138   Por. Jan Paweł II, adhort. apost. Familiaris consortio, 11

139   Por. Rdz l, 26-29.

140   Sobór Watykański II, konst. Gaudium et spes, 69.

141   Por. Sobór Watykański II, konst. Gaudium et spes, 71; Jan Paweł II, enc. Sollicitudo rei socialis, 42; enc. Centesimus annus, 40; 48.

142   Por. Sobór Watykański II, konst. Gaudium et spes, 69.

143   Por. Pwt 25, 13-16.

144   Por. Pwt 24,14-15; Jk 5, 4.

145   Por. Am 8, 4-6.

146   Por. Rdz 1, 28-31.

147   Por. Jan Paweł II, enc. Centesimus annus, 37-38.

148   Por. Mt 6, 26.

149   Por. Dn 3, 57-58.

150   Por. Rdz 2,19-20; 9, 1-4.

151   Sobór Watykański II, konst. Gaudium et spes, 23.

152   Sobór Watykański II, konst. Gaudium et spes, 76.

153   Por. Jan Paweł II, enc. Centesimus annus, 3.

154   Por. Jan Paweł II, enc. Sollicitudo rei socialis, I; 41.

155   Por. Jan Paweł II, enc. Centesimus annus, 24.

156   Por. Sobór Watykański II, konst. Gaudium et spes, 63; Jan Paweł II, enc. Laborem exercens, 7; enc. Centesimus annus, 35.

157   Sobór Watykański II, konst. Gaudium et spes, 65.

158   Por. Jan Paweł II, enc. Centesimus annus, 10; 13; 44.

159   Jan Paweł II, enc. Centesimus annus, 34.

160   Por. Sobór Watykański II, konst. Gaudium et spes, 64.

161   Por. Rdz 1, 28; Sobór Watykański II, konst. Gaudium et spes, 34; Jan Paweł II, enc. Centesimus annus, 31.

162   Por. 1 Tes 4, 11.

163   Por. Rdz 3, 14-19.

164   Por. Jan Paweł II, enc. Laborem exercens, 27.

165   Por. Jan Paweł II, enc. Laborem exercens, 6.

166   Por. Jan Paweł II, enc. Centesimus annus, 32; 34.

167   Por. Jan Paweł II, enc. Laborem exercens, 11.

168   Jan Paweł II, enc. Centesimus annus, 48.

169   Por. Jan Paweł II, enc. Centesimus annus, 37.

170   Por. Jan Paweł II, enc. Laborem exercens, 19; 22-23.

171   Por. Jan Paweł II, enc. Centesimus annus, 48.

172   Por. Kpł 19, 13; Pwt 24, 14-15; Jk 5, 4.

173   Sobór Watykański II, konst. Gaudium et spes, 67.

174   Por. Jan Paweł II, enc. Laborem exercens, 18.

175   Jan Paweł II, enc. Sollicitudo rei socialis, 14.

176   Jan Paweł II, enc. Sollicitudo rei socialis, 9

177   Por. Jan Paweł II, enc. Sollicitudo rei socialis, 17; 45.

178   Por. Jan Paweł II, enc. Centesimus annus, 35.

179   Por. Jan Paweł II, enc. Centesimus annus, 28.

180   Por. Jan Paweł II, enc. Sollicitudo rei socialis, 16.

181   Por. Jan Paweł II, enc. Centesimus annus, 26.

182   Por. Jan Paweł II, enc. Sollicitudo rei socialis, 32; enc. Centesimus annus, 51.

183   Jan Paweł II, enc. Sollicitudo rei socialis, 47; por. 42.

184   Por. Mt 25, 31-36.

185   Por. Łk 4,18.

186   Jan Paweł II, enc. Centesimus annus, 57.

187   Por. Łk 6, 20-22.

188   Por. Mt 8, 20.

189   Por. Mk 12, 41-44.

190   Por. Jan Paweł II, enc. Centesimus annus, 57.

191   Św. Jan Chryzostom, In Lazarum, 1, 6: PG 48, 992 D.

192   Sobór Watykański II, dekret Apostolicam actuositatem, 8.

193   Św. Grzegorz Wielki, Regula pastoralis, III, 21.

194   Por. Iz 58, 6-7; Hbr 13, 3.

195   Por. Mt 25, 31-46.

196   Por. Tb 4, 5-11; Syr 17, 22.

197   Por. Mt 6, 2-4.

198   Por. 1 J 3,17.

199   Kongregacja Nauki Wiary, instr. Libertatis conscientia, 68.

200   Por. Mt 25, 40.

201   P. Hansen, Vita mirabilis, Louvain 1668.

202   Por. Jan Paweł II, enc. Centesimus annus, 29.

203   Por. Łk 17,19-31.

204   Por. Prz 8, 7; 2 Sm 7, 28.

205   Por. Ps 119, 142.

206   Por. Łk 1, 50.

207   Por. Ps 119, 30.

208   Por. J 14, 6.

209   Por. J 17, 17.

210   Por. J 14, 26.

211   Sobór Watykański II, dekl. Dignitatis humanae, 2.

212   Św. Tomasz z Akwinu, Summa theologiae, II-II, 109, 3, ad 1.

213   Św. Tomasz z Akwinu, Summa theologiae, II-II, 109, 3.

214   Por. Mt 18, 16.

215   Sobór Watykański II, dekret Ad gentes, 11.

216   Św. Ignacy Antiocheński, Epistula ad Romanos, 4, 1.

217   Św. Ignacy Antiocheński, Epistula ad Romanos, 6,1-2.

218   Św. Polikarp, Martyrium Polycarpi, 14, 2-3.

219   Por. Prz 19, 9.

220   Por. Prz 18, 5.

221   Por. KPK, kan. 220.

222   Por. Syr 21, 28.

223   Św. Ignacy Loyola, Ćwiczenia duchowne, 22.

224   Św. Augustyn, De mendacio, 4, 5: PL 40, 491.

225   Por. Syr 27,16; Prz 25, 9-10.

226   KPK, kan. 983, § 1.

227   Por. Sobór Watykański II, dekret Inter mirifica, 11.

228   Sobór Watykański II, dekret Inter mirifica, 5.

229   Sobór Watykański II, dekret Inter mirifica, 8.

230   Sobór Watykański II, dekret Inter mirifica, 12.

231   Sobór Watykański II, dekret Inter mirifica, 12.

232   Por. Mdr 7, 17.

233   Por. Pius XII, Przemówienia (25 grudnia 1955 i 3 września 1950).

234   Por. Sobór Watykański II, konst. Sacrosanctum Concilium, 122-127.

235   KPK, kan. 983, § 1.

236   Sobór Watykański II, konst. Sacrosanctum Concilium, 122.

237   Por. 1 J 2,16.

238   Por. Ga 5, 16. 17. 24; Ef 2, 3.

239   Por. Sobór Trydencki: DS 1515.

240   Jan Paweł II, enc. Dominum et Vivificantem, 55.

241   Hermas, Mandata pastoris, 2, 1.

242   Por. 1 Tm 4, 3-9; 2 Tm 2, 22.

243   Por. 1 Tes 4, 7; Kol 3, 5; Ef 4, 19.

244   Por. Tt 1, 15; 1 Tm 1, 3-4; 2 Tm 2, 23-26.

245   Św. Augustyn, De fide et symbolo, 10, 25: PL 40, 196.

246   Por. 1 Kor 13, 12; 1 J 3, 2.

247   Por. Rz 12, 2; Kol 1, 10.

248   Św. Augustyn, Confessiones, VI, 11, 20.

249   Sobór Watykański II, konst. Gaudium et spes, 58.

250   Por. 1 J 2, 16.

251   Por. Mi 2, 2.

252   Por. Mdr 14, 12.

253   Katechizm Rzymski, 3, 37.

254   Katechizm Rzymski, 3, 37.

255   Por. 2 Sm 12,1-4.

256   Por. Rdz 4, 3-7; Krl 21, 1-29.

257   Św. Jan Chryzostom, Homiliae in secundam ad Corinthios, 28, 3-4: PG 61, 594-595.

258   Św. Augustyn, De catechizandis rudibus, 4, 8.

259   Św. Grzegorz Wielki, Moralia in Job, 31, 45: PL 76, 621.

260   Św. Jan Chryzostom, Homiliae in ad Romanos, 7, 3: PG 60, 445.

261   Por. Rz 7, 7.

262   Por. Rz 7, 10.

263   Por. Rz 8, 14.

264   Por. Rz 8, 27.

265   Por. Mk 8, 35.

266   Por. Łk 21, 4.

267   Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 42.

268   Por. Łk 6, 20.

269   Św. Grzegorz z Nyssy, Orationes de beatitudinibus, 1: PG 44,1200 D.

270   Św. Augustyn, De sermone Domini in monte, I, 1, 3: PL 34, 1232.

271   Por. Mt 6, 25-34.

272   Św. Grzegorz z Nyssy, Orationes de beatitudinibus, 6: PG 44, 1265 A.

273   Por. Ap 22, 17.

274   Św. Augustyn, De civitate Dei, 22, 30.

275   Por. J 4, 14.