1   Św. Teresa od Dzieciątka Jezus, Rękopisy autobiograficzne, C 25 r.

2   Św. Jan Damasceński, De fide orthodoxa, 3, 24: PG 94, 1089 D.

3   Por. Łk 18, 9-14.

4   Por. św. Augustyn, Sermones, 56, 6, 9: PL 38, 381.

5   Por. św. Augustyn, De diversis quaestionibus octoginta tribus, 64, 4: PL 40, 56.

6   Por. J 7, 37-39; Iz 12, 3; 51, 1.

7   Por. J 19, 28; Za 12, 10; 13, 1.

8   Św. Grzegorz z Nazjanzu, Orationes, 16, 9: PG 35, 954 C.

9   Por. Rz 6, 5.

10   Por. Ef 3, 18-21.